S.S. Maheno 2, 80x80, Acryl a. Leinwand, 2018
S.S. Maheno 2, 80x80, Acryl a. Leinwand, 2018
S.S. Maheno 1, 80x80x, Acryl a. Leinwand, 2018
S.S. Maheno 1, 80x80x, Acryl a. Leinwand, 2018
Skulptur 3, 60x60, Acryl a. Leinwand, 2017
Skulptur 3, 60x60, Acryl a. Leinwand, 2017
Skulptur 2, 60x60, Acryl a. Leinwand, 2017
Skulptur 2, 60x60, Acryl a. Leinwand, 2017
Skulptur 1, 60x60, Acryl a. Leinwand, 2017
Skulptur 1, 60x60, Acryl a. Leinwand, 2017
o.T., 64x54, im Objektrahmen hinter Glas, Mischtechnik a. Holz, 2014
o.T., 64x54, im Objektrahmen hinter Glas, Mischtechnik a. Holz, 2014
Netzwerk 1, 36,5x42,5, Mischtechnik a. Holz, 2014
Netzwerk 1, 36,5x42,5, Mischtechnik a. Holz, 2014
Netzwerk 2, 36,5x42,5, Mischtechnik a. Holz, 2014
Netzwerk 2, 36,5x42,5, Mischtechnik a. Holz, 2014